Bakgrunn og aktiviteter

 

Administrativ leder institutt.

 

Ansvarsområder:

- leder for administrativ stab

- lederstøtte og deltakelse i ledergruppa

- operasjonalisering av instituttets strategi

- koordinering innenfor alle funksjonsområder (HR, HMS, økonomi, forskning, innovasjon, utdanning)

- utredningsoppgaver innenfor alle funksjonsområder

 

Utdanning:

- Masterfag regional planlegging og ledelse, HiVolda

- Dr.art-fag i økonomisk fagspråk, NHH/ UiB

- Hovedfag i økonomisk fagspråk, UiB

- Økonomi og administrasjon, Université de Nantes

 

Utvalgte verv og roller:

- styremedlem i Fakultet for økonomi (2018-dd)

- medlem i fusjonssekretariatet i fusjonen mellom NTNU og tre høyskoler (2015-16)

- konstituert studiedirektør, Høgskolen i Ålesund (2015)

- styremedlem ved Høgskolen i Ålesund (2012-2015)

- konstituert instituttleder/ dekan ved Høgskolen i Ålesund (2013-14)

- høgskolelektor (2009-2011)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Jensen, Dagrun Lorgen. (2001) Le concept de "reformulation", un concept bien défini?. Synaps. Institutt for språk arbeidspapirer.

Rapport/avhandling

  • Jensen, Dagrun Lorgen. (2001) Argumentasjon i fransk økonomisk fagspråk. 2001.