Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er tilbake fra permisjon, men Erik Hagtun er fremdeles fungerende kontorsjef. Jeg har for tiden opppaver som rådgiver nnen HR og HMS. 

Arbeidsoppgaver 

Som kontorsjef  er jeg  

 • ansvarlig for de administrative tjenestene ved instituttet
 •  personalleder for de teknisk-administrativt ansatte.
 •  ansvalig for instituttets økonomi (budsjett og regnskap)

Som HMS-koordinator driver og utvikler jeg det systematiske HMS-arbeidet ved instituttet

Jeg er saksforbereder og referent for instituttets ledergruppe/utvidet ledergruppe.

Kompetanse og interesseområer

 • 24 års erfaring som rådgiver for faglig ledelse ved NTNU/HiST 
 • 14 års erfaring som administrativ leder på instituttnivå
 • Erfaring fra to fusjonsprosesser på instituttnivå
   
 • Har tro på
  • betydningen av fellesskap og etablerte arenaer for kollektiv læring i individualistiske fagmiljø
  • løpende utviklingsarbeid gjennom samarbeid på tvers av roller, funksjoner og kompetanse


Utdanning:

Hovedfag/Master fra AVH-UNiT/NTNU i Moderne fransk historie/Europastudier fra 1995, og praktisk pedagogisk utdanning fra 1996. Jeg har etterutdanning innen relasjons-og endringsledelse (NTNU). Som sertifisert Kommunikolog er jeg spesielt opptatt av individet som utgangspunkt for endringsprosesser i organisasjoner.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Causse, Dagny Margrete. (2016) Lenge leve Hedda Gabler. Adresseavisen.