Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver 

  • ansvarlig for de administrative tjenestene ved instituttet
  • personalleder for de teknisk-administrativt ansatte
  • rådgiver på HR og HMS-området
  • HMS-koordinator

Jeg er saksforbereder og referent for instituttets ledergruppe/utvidet ledergruppe

Har tro på

  • betydningen av fellesskap og etablerte arenaer for kollektiv læring i individualistiske fagmiljø
  • løpende utviklingsarbeid gjennom samarbeid på tvers av roller, funksjoner og kompetanse


Utdanning:

Hovedfag/Master fra AVH-UNiT/NTNU i Moderne fransk historie/Europastudier fra 1995, og praktisk pedagogisk utdanning fra 1996. Jeg har etterutdanning innen relasjons-og endringsledelse (NTNU). Som sertifisert Kommunikolog er jeg spesielt opptatt av individet som utgangspunkt for endringsprosesser i organisasjoner.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Causse, Dagny Margrete. (2016) Lenge leve Hedda Gabler. Adresseavisen.