Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Som HMS-koordinator ved instituttet driver jeg det systematiske HMS-arbeidet og leder HMS-forum som er arena for dialog mellom verneombud og ledelse. Jeg er saksforbereder og referent for instituttets ledergruppe/utvidet ledergruppe og sitter som fast medlem her.

Jeg bistår instituttleder og kontorsjef i prosessledelse av personalet og bistår også i ledelsens oppfølging av personalsaker.


Kompetanse og interesseområer

  • 15 års erfaring som rådgiver for faglig ledelse ved NTNU/HiST 
  • 12 års erfaring som administrativ leder på instituttnivå
  • Erfaring fra to fusjonsprosesser på instituttnivå
     
  • Har tro påbetydningen av fellesskap og etablerte arenaer for kollektiv læring i individualistiske fagmiljø og løpende utviklingsarbeid gjennom samarbeid på tvers av roller, funksjoner og kompetanse


Utdanning:

Hovedfag/Master fra AVH-UNiT/NTNU i Moderne fransk historie/Europastudier fra 1995, og praktisk pedagogisk utdanning fra 1996. Jeg har etterutdanning innen relasjons-og endringsledelse (NTNU). Som sertifisert Kommunikolog er jeg spesielt opptatt av individet som utgangspunkt for endringsprosesser i organisasjoner.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Causse, Dagny Margrete. (2016) Lenge leve Hedda Gabler. Adresseavisen.