Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Som kontorsjef  er jeg  

 • ansvarlig for de administrative tjenestene ved instituttet
 •  personalleder for de teknisk-administrativt ansatte.
 •  ansvalig for instituttets økonomi (budsjett og regnskap)

Som HMS-koordinator driver og utvikler jeg det systematiske HMS-arbeidet ved instituttet

Jeg er saksforbereder og referent for instituttets ledergruppe/utvidet ledergruppe.

Kompetanse og interesseområer

 • 20 års erfaring som rådgiver for faglig ledelse ved NTNU/HiST 
 • 14 års erfaring som administrativ leder på instituttnivå
 • Erfaring fra to fusjonsprosesser på instituttnivå
   
 • Har tro på
  • betydningen av fellesskap og etablerte arenaer for kollektiv læring i individualistiske fagmiljø
  • løpende utviklingsarbeid gjennom samarbeid på tvers av roller, funksjoner og kompetanse


Utdanning:

Hovedfag/Master fra AVH-UNiT/NTNU i Moderne fransk historie/Europastudier fra 1995, og praktisk pedagogisk utdanning fra 1996. Jeg har etterutdanning innen relasjons-og endringsledelse (NTNU). Som sertifisert Kommunikolog er jeg spesielt opptatt av individet som utgangspunkt for endringsprosesser i organisasjoner.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Causse, Dagny Margrete. (2016) Lenge leve Hedda Gabler. Adresseavisen.