Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

  • Maskiningeniør konstruksjon, Gjøvik tekniske skole, 1977
  • Siv.ing. i teknisk fysikk fra NTH, 1983
  • Dr. ing. i eksperimantalfysikk, NTH, 1988
  • Arbeidet ved Gjøvik ingeniørhøgskole / Høgskolen i Gjøvik 1987 – 1995, 2000 - 2015
  • Andre arbeidsforhold: Det norske Veritas (trainee 1977-1979), Østlandsforskning (forsker 1989 - 1994), Høgskolen i Lillehammer (1995 - 1997), InterAct as (daglig leder 1997-2000), sporandiske oppdrag som konsulent innen NDT for flere bedrifter (1990 - )

Forskningsområder

  • Medisinsk fysikk
  • Industriell ikke-destruktiv materialprøving (NDT), spesielt røntgen, CT og ultralyd.
  • Maskinsyn
  • Lysspredningsstudier av væsker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner