Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er lege og samfunnsmedisiner. Jeg er opptatt av sammenhengen mellom klinisk medisin og det systematiske folkehelsearbeidet, og hvordan jeg som samfunnsmedisiner kan bidra til å bygge bro mellom disse perspektivene. Min forankring er ute i kommunene, der folk lever livene sine. Jeg jobber for tiden med et prosjekt vi har kalt "Kommunelegenes rolle i folkehelsearbeidet".

 • Medisinsk embetseksamen Universitetet i Tromsø 2006
 • Turnustjeneste Haugesund sykehus og Tysvær kommune 2006-2008
 • Kommuneoverlege og fastlege i Bokn kommune 2008-2013
 • Kommuneoverlege Karmøy kommune 2013-2015
 • Kommuneoverlege Øvre og Nedre Eiker 2015
 • Prosjektstilling NSDM (Nasjonalt senter for distriktsmedisin) 2016
 • Praksiskoordinator Helse Fonna 2016 -
 • Samfunnsmedisinsk spesialisering forventet ferdig 2017
 • Prosjektleder "Helseteam for eldre" 2011-2012, samhandlingsprosjekt Helse Fonna
 • Medredaktør magasinet Utposten 2015 -
 • Egen samfunnsmedisinsk blogg: www.distriktslegen.com

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner