Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt ved NTNU Campusservice, fag elektro, siden september 2013.

Har fagbrev som energimontør og elektriker, og teknisk fagskole - el.kraft linje.

Mine arbeidsoppgaver omfatter vedlikehold, drift, feilsøking, feilretting, utskifting og montasje på alle NTNU's elektriske anlegg. Fra 230 V i stikkontakten til 11 kV fordelingsanlegg.