Bakgrunn og aktiviteter

Christoph Franzen er fjerdeårsstipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Noreg, og jobbar saman med Birkeland Centre for Space Science (BCSS). I forskinga si bruker han arkivert astronomisk data frå det nordiske optiske teleskopet (NOT) til å studere hydroxyllinjene i meinelbandet, som er synlege i bakgrunnen av astronomiske bilete. Med dette arbeidet vil han kvantifisere hydroxylstrålinga i mesosfæren og den nedre termosfæren (MLT) og finne ut meir om dei lokale variasjonane i bakgrunnsstrålinga til NOT.