Bakgrunn og aktiviteter

Christoph Franzen er stipendiat i tredje året ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Noreg, og han jobbar saman med Birkeland Centre for Space Science (BCSS). I hans forsking bruker han arkivert astronomisk data frå det nordiske optiske teleskopet (NOT) for å sjå på hydroxyl linjene i Meinel bandet, som er synlege i bakgrunnen av astronomiske bildar. Med dette arbeidet vil han kvantifisere hydroxylstrålinga i mesosfæren og den nedre thermosfæren (MLT) og finne ut meir om dei lokale variasjonar i bakgrunnsstrålinga til NOT.