Christine Marie Vean

Førstekonsulent Institutt for kunst- og medievitenskap
73597682
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7517B

Bakgrunn og aktiviteter

Førstekonsulent ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Arbeidsoppgaver
Administrasjon, Prosjekt, Studentrekruttering, Informasjon, Alumni.

Utdannelse:
Master i Medievitenskap; Visuell kultur (2009) fra NTNU

Annet:
Medlem av 8. marsfestival-komiteen (fra 2009), et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og HiST