Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområder i Avdeling for utdanningskvalitet:

 • Sekretær i Forvalningsutvalget for lektorutdanningene (FUL)
 • Lederstøtte
 • Utredning og rådgivning
 • Prosjekt og prosessarbeid
 • Leder for Administrativt forum for lektorutdanningene
 • Kvalitetsutvikling innen utdanning
 • Studieprogramportefølje

Arbeidsområder som koordinator innen forskning og utdanning i Campusprosjektet:

 • Koordinering av forsknings- og utdanningsaktiviteter knyttet til campusprosjektet
 • Arbeid med innovative læringsarealer

Bakgrunn:

 • Cand.philol. i fransk språkvitenskap, med engelsk og historie i fagkretsen

Faglige interesser:

 • Utdanningskvalitet
 • Tekstlingvistikk og diskursanalyse
 • Språkgenrer
 • Språklæring