Bakgrunn og aktiviteter

Personlig hjemmeside

 • På hjemmesiden finner du publikasjonsliste og litt bakgrunnsinformasjon

Forskningsområder

 • Brudd- og skademekanikk - FEM analyser
 • Multiskala Material Modellering - fra Mikro-mekanismer til Makro-egenskaper
 • Nanoteknologi - modellering av bruddmekanismer på atomnivå

Undervisning

 • TMM4140 Materialteknikk 2
 • TMM4160 Bruddmekanikk
 • TMM4535 Robust materialvalg og design - offshore
 • Nytt fag våren 2010: TMM4162 Atomistic Modeling of Materials Failure
 • MM8404 Modeling of Fracture (MOF), PhD course

 

Forslag til studentoppgaver

 • Nanomechanical Modeling of Materials Failure
 • Arctic Steels
 • Miljøpåvirket bruddmekanikk - HISC
 • Innovasjon og kreativitet
 • Materials with extreme strength - space elevator
 • Skadeanlyser - praktiske eksempler og erfaringer
 • Multiscale Material Modeling (MMM)
 • Large scale crack arrest testing of pielines for transport of hydrogen and CO2 gas

 

Forskningsprosjekter i samarbeid med SINTEF

 • Arctic Materials
 • Fracture Control Offshore Pipelines
 • Miljøpåvirket brudd - HISC

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner