Charlotte Gaertner

Seniorrådgjevar innan strategisk verksemdsstyring

charlotte.gaertner@ntnu.no
73597491 254 Paviljong C Dragvoll, Trondheim