Charlotte Gaertner

Rådgiver Institutt for lærerutdanning
73597491
Jonsvannsveien 82, PLU * C323

Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver med ansvar for det studieadministrative feltet ved Institutt for lærerutdanning (ILU). Jeg er koordinator for studieadministrasjonen ved ILU på campus Moholt og stedfortreder for kontorsjef.

Jeg jobber med

  • overordnet koordinering av de studieadministrative tjenestene ved instituttet
  • oppfølging av det systematiske studiekvalitetsarbeidet
  • lederstøtte for instituttleder og kontorsjef
  • studieveiledning og saksbehandling

Bakgrunn

Jeg har can.mag.-grad fra Universitetet i Bergen med fagene informasjonsvitenskap, tysk og psykologi. I tillegg har jeg praktisk-pedagogisk utdanning og holder på med en masterutdanning i organisasjon og ledelse for offentlig sektor.

Jeg har arbeidet med studieadministrasjon og ledelse ved ulike universiteter og høgskoler siden 2003.