Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Ringsø, Torill; Agerup, Charlotte Helene. (2018) To profesjoner i et klasserom. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.