Bakgrunn og aktiviteter

Institutt for Språk og Litteratur

- Koordinator, Norsk for utlendinger-kursene

 

Institutt for musikk:

- Studieveileder, Musikkteknologi