Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-prosjektets arbeidstittel:
Videregående opplæring etter 2. verdenskrig. En politisk analyse av argumenter for samordning av allmenn- og yrkesopplæring. 

Forskergruppetilhørighet: HumSam https://www.ntnu.no/ipl/humsam


Undervisning: 

  • PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode
  • PED1007 Utdanningshistorie og utdanningspolitikk

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Berglie, Celine. (2020) Videregående opplæring - Et historisk bakteppe. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.