Bakgrunn og aktiviteter

 

Hvordan kan pasientsikkerheten økes ved å trene kirurger, samt kvalitetsikre deres motoriske ferdigheter utenfor operasjonssalen ved bruk av simulatorer? Cecilie Våpenstad forsker på om simulatortrening har effekt, om simulatorer kan brukes til å måle kirurgiske ferdighter og på hvilken måte, og hvordan utvikle nye bedre simulatorer. Hun ser også på om pasientspesifikk simulering før inngrepet kan øke pasientsikkerheten og redusere operasjonstid.  

Intresseområder: Opplæring av kirurgiske ferdigheter, Medisinsk avbildning (røntgen, ultralyd), sosial læring 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner