Bakgrunn og aktiviteter

HR ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Rekrutteringsprosessen (PhD, Postdoktor, forsker)
  • Kontaktperson for HR-relaterte spørsmål
  • Mottak av nye medarbeidere
  • Forvaltningsoppgaver
  • Tilganger og ID-kort