Bakgrunn og aktiviteter

Opptakskontoret:

-Opptak til videreutdanning og master

Utdanning: Master i statsvitenskap