Bakgrunn og aktiviteter

Se engelsk side for mer informasjon https://www.ntnu.edu/employees/cecilie.overas

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner