Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor i norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er utdannet master i lingvistikk fra NTNU, med en bachelor i engelsk og nordisk fra Høgskolen i Volda. I tillegg har jeg videreutdannet meg innen norsk som andrespråk ved NTNU. 

Jeg underviser på norskkurs for utlendinger. Høsten 2018 foreleser jeg i tillegg på NORD2313 Tverrspråklige emner og NORD2315 Uttaleundervisning.

Faglige interesser:

 • Språk
 • Andrespråkstilegnelse
 • Fonologi
 • Uttaleundervisning
 • Optimalitetsteori

 

Masteroppgave (2013)

 

"Perceptual Acquisition of Norwegian Close Rounded Vowels by Mandarin Chinese Learners of Norwegian"
 
 
 
Undervisningserfaring:
 
 • Universitetslektor ved NTNU, 2016 - 
 • Lektor i norsk for fremmedspråklige ved Ålesund Voksenopplæring, 2014 - 2016
 • Kveldskurs i norsk som andrespråk (BKA) hos AOF, 2015 - 2016 
 • IFUS (Norsk for fremmedspråklige) 2013-14
 • Læringsassistent masteremne fonologi - høst 2012 & 2013
 • Diverse vikariat, Norsk for fremmedspråklige 

 

Konferanser o.l.:

 

Etterutdanningskurs Møre og Romsdal

«Uttaleundervisning - fra teoretisk kunnskap til praktisk anvendelse», Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringa Møre & Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde, 24.10.17.

 

Norskkonferansen 2017:

Foredraget "Uttaleundervisning: Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster", Kompetanse Norge, 05.04.17.

 

NOA7:
Foredraget "Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster", NTNU, 20.10.2016

 

MONS:

Dugnadsgruppe i ”Kognitiv Pragmatikk” med foredraget ”Semantisk betydning og pragmatiske effekter for midtstilt ‘visst’ ”, Cecilie Slinning Knudsen,  Kaja Borthen og Signe Rix Berthelin, Universitetet i Oslo, 22.11.13.

 

Andre prosjekter:

Utarbeider arbeidsbok for NoW2 i samarbeid med H.Helgå, H.Langfjæran og L. Hveding. https://www.ntnu.edu/now2

 

http://www.uttale.no - en ressursbank for lærere og studenter i arbeidet med norsk uttale (under utvikling).

 

Konsulent for uttaledelen i læreboka 'God i norsk' (Berg & Hofset 2017)  https://www.haugenbok.no/Skoleboeker/Smaaskolen/God-i-norsk/I9788203401367

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Knudsen, Cecilie Slinning. (2017) Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster. Norskkonferansen 2017 . Kompetanse Norge; Oslo. 2017-04-05 - 2017-04-05.
 • Knudsen, Cecilie Slinning. (2017) Meningsdrevet uttaleundervisning i andrespråksklasserommet.
 • Knudsen, Cecilie Slinning; Borthen, Kaja; Berthelin, Signe Rix. (2013) Semantiske og pragmatiske aspekter ved midtstilt/etterhengt 'visst'. Møter om norsk språk (MONS) . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.