Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor i norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er utdannet master i lingvistikk fra NTNU, med en bachelor i engelsk og nordisk fra Høgskolen i Volda. I tillegg har jeg videreutdannet meg innen norsk som andrespråk ved NTNU. 

Jeg underviser både på norskkurs for utlendinger og i andrespråksemner på fordypningsnivå.

Faglige interesser:

 • Språk
 • Andrespråkstilegnelse
 • Fonologi
 • Optimalitetsteori
 • Uttaleundervisning
 • Språklig bevissthet og formfokusert undervisning 

Medlem av forskergruppa Språklig mangfold i skole og samfunn.

 

Masteroppgave (2013)

 

"Perceptual Acquisition of Norwegian Close Rounded Vowels by Mandarin Chinese Learners of Norwegian"
 
 
 
Undervisningserfaring:
 

 

Konferanser o.l.:

Explaining hypercorrection in second language acquisition. NordAc3 . Universitetet i Kiel; Kiel. 21.03.19

 

Hyperkorreksjon i andrespråk – teoretiske funn og didaktisk anvendelse. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring, UiO, 12.10.18

 

Etterutdanningsseminar 2018: Os, Buskerud, Orkdal, Tromsø, Trøndelag

«Uttaleundervisning», august, oktober og november 2018.

 

Etterutdanningskurs 2017: Møre og Romsdal

«Uttaleundervisning - fra teoretisk kunnskap til praktisk anvendelse», Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringa Møre & Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde, 24.10.17.

 

Norskkonferansen 2017:

Foredraget "Uttaleundervisning: Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster", Kompetanse Norge, 05.04.17.

 

NOA7:
Foredraget "Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster", NTNU, 20.10.2016

 

MONS:

Dugnadsgruppe i ”Kognitiv Pragmatikk” med foredraget ”Semantisk betydning og pragmatiske effekter for midtstilt ‘visst’ ”, Cecilie Slinning Knudsen,  Kaja Borthen og Signe Rix Berthelin, Universitetet i Oslo, 22.11.13.

 

Andre prosjekter:

Bok om andrespråksfonologi og uttaleundervisning: Uttaleundervisning - fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse sammen med Olaf Husby.

 

Arbeidsbok for NoW2 i samarbeid med H.Helgå, H.Langfjæran og L. Hveding. https://www.ntnu.edu/now2

 

http://www.uttale.no - en ressursbank for lærere og studenter i arbeidet med norsk uttale (under utvikling).

 

Konsulent for uttaledelen i læreboka 'God i norsk' (Berg & Hofset 2017) https://www.haugenbok.no/Skoleboeker/Smaaskolen/God-i-norsk/I9788203401367

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Knudsen, Cecilie Slinning; Husby, Olaf Anders. (2020) Uttaleundervisning Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245032000.
 • Helgå, Heidi Borghild; Husby, Olaf Anders; Hveding, Lena; Knudsen, Cecilie Slinning; Langfjæran, Hege. (2018) Arbeidsbok Norwegian on the Web 2. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023060.

Andre

 • Knudsen, Cecilie Slinning. (2019) Explaining hypercorrection in second language acquisition. NordAc3 . Universitetet i Kiel; Kiel. 2019-03-21 - 2019-03-21.
 • Knudsen, Cecilie Slinning. (2018) Hyperkorreksjon i andrespråk – teoretiske funn og didaktisk anvendelse. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring . Universitetet i Oslo; Oslo. 2018-10-12 - 2018-10-12.
 • Knudsen, Cecilie Slinning. (2017) Meningsdrevet uttaleundervisning i andrespråksklasserommet.
 • Borthen, Kaja; Knudsen, Cecilie Slinning. (2014) 'Visst' er visst en evidensmarkør. Språkdagen ved HF 2014 . Institutt for språk og litteratur; Dragvoll, Trondheim. 2014-02-06 - 2014-02-06.