Catrine Bang Nilsen

Førstelektor

Institutt for språk og litteratur
OFNEC, Carré International, Caen, France

Bakgrunn og aktiviteter