Bakgrunn og aktiviteter

Jeg fullførte mastergraden min i 2018 innen filtrering av aluminium ved bruk av AlPO4-baserte keramiske skumfiltre (CFF), og holder i dag på med en doktorgrad om drossgenerering i primærproduksjonen av aluminium. Dross er en miks som består av blant annet aluminiumsoksid og metallisk aluminium, og representerer et direkte tap av metall. Målet er å forstå hvilke parametere (temperatur, atmosfære, legeringselement etc.) som påvirker mengde dross generert.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner