Bakgrunn og aktiviteter

 

Viktigste arbeidsområder i min stilling som seksjonssjef for HR-seksjonen er:

  • ledelse og utvikling av seksjonens kompetanse, prosesser og prosedyrer
  • rådgiving og lederstøtte innenfor HR-området
  • organisasjonsutvikling
  • fremme samhandling mellom enheter og nivåer i organisasjonen innenfor HR-området

Bakgrunn

Jeg har  jobbet med HR på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse i perioden 1995 - 2013.
Jeg har også deltatt i ulike prosjekter ved NTNU sentralt:
  • Prosjektleder for LØF Lønnsprosjektet
  • Prosjektleder for HR-portalen
  • Prosjektleder for Fraværs- og refusjonsprosjektet
  • Diverse andre utredningsgrupper