Bakgrunn og aktiviteter

Vennligst besøk min hjemmeside: www.cuencagarcia.com 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Cuenca-Garcia, Carmen; Armstrong, Kayt; Aidona, Elina; De Smedt, Philippe; Roseveare, Anne; Martin, Roseveare; Schneidhofer, Petra; Wilson, Clare; Fassbinder, Jorg; Moffat, Ian; Sarris, Ian; Scheiblecker, Marion; Jrad, Abir; van Leusen, Martijn; Lowe, Kelsey. (2019) COST Action SAGA (CA17131) ’The Soil Science & Archaeo-geophysics Alliance: going beyond prospection. European Geosciences Union (EGU). 2019. ISBN 9781510848511.

Del av bok/rapport