Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pintzka, Carl Wolfgang Schøyen; Håberg, Asta; Lehn, Hanne. (2011) Neuronal Correlates to Virtual Navigation. 2011.