Bakgrunn og aktiviteter

Overlege og spesialist i revmatologi, Ålesund Sykehus. Stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB).

Spesiellt interessert i svangerskap og revmatiske sykdommer, og er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved St Olavs hospital. PhD-prosjektet omhandler SLE og svangerskap; sykdomsaktivitet, medikamentbruk under svangerskap, svangerskapsutfall og fertilitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner