Bakgrunn og aktiviteter

Overingeniør ved Cellular and Molecular Imaging Core Facility (CMIC), Histologi lab, IKOM, MH-fakultetet (kontor i Laboratoriesenteret, 4 etg øst, rom 231.04.034) Mazemap: http://bit.ly/2JIpa5q

-Fiksering og fremstilling av vev

- Snitting av ferskfrosset og paraffin innstøpt materiale

- Immunhistokjemi og Spesialfarging

- Digitalisering av histologiske snitt (Olympus skanner)

- Digital patologi (Xplore)

https://www.ntnu.edu/mh/cmic/histology-lab

HMS-koordinator ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Jeg skal sørge for at HMS-arbeidet ved instituttet drives og utvikles i tråd med NTNUs retningslinjer, og kan hjelpe deg med følgende:

-risikovurderinger

- registreringer i eksponeringsregisteret

- stoffkartoteket

- melde avvik

- målrettet helseundersøkelse, Hepatitt- vaksinering for ansatte

- Tilpassing av dataarbeidsplassen

- Oppdatering av lokale beredskapsplaner

Jeg har også ansvar for HMS-opplæring av nyansatte ved instituttet

Jeg har kontor i AHL, 3 etg, romnr: 342.03.003. Mazemap: http://bit.ly/2n2ifu9

Kontortider: Mandager og tirsdager samt onsdager i oddetallsuker