Bakgrunn og aktiviteter

Overingeniør ved CMIC, Histologi lab, IKOM, MH-fakultetet (kontor i Laboratoriesenteret, 4 etg øst, rom 231.04.034)

https://www.ntnu.edu/mh/cmic/histology-lab

HMS-koordinator ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Jeg skal sørge for at HMS-arbeidet ved instituttet drives og utvikles i tråd med NTNUs retningslinjer, og kan bistå ved risikovurderinger, registreringer i eksponeringsregisteret og stoffkartoteket samt ved melding av avvik.

Kontakt meg gjerne ved behov for målrettet helseundersøkelse eller tilpassing av dataarbeidsplassen.

Jeg sitter i AHL, 3 etg, sammen med resten av administrasjonen, romnr: 342.03.011