Bakgrunn og aktiviteter

Overingeniør ved CMIC, Histologi lab

Teknikker;

 • Cellekulturer (sterilteknikk, dyrking og vedlikehold)
 • RNA og DNA isolering
 • Molekylærbiologiske metoder
 • Gel elektroforese
 • PCR, RT-PCR, qRT-PCR
 • Kloning og transformering
 • Noe LC/MS og GC/MS
 • Dyrking av bakterier, proteinrensing, plasmidrensing
 • Genotyping, Serotyping, Fenotyping av patogene bakterier
 • ELISA og ulike enzymassay
 • Western blot
 • Preparering av prøver til histologiske analyser (makropreparering, fiksering, fremføring, innstøping).
 • Snitting av parafininnstøpt og ferskfrosset materiale
 • Tissue Micro Array
 • Immunhistokjemi
 • Digitalisering av fargede snitt
 • Rutinefarging (HES) og spesialfarging
 • In situ Hybridisering (CISH, FISH)
 • Mikroskopiering (Lys, fluorescens, konfokal)