Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsadministrativ rådgiver ved EPT

Fagfelt / arbeidsområde

 • Utforming av søknader
 • Kontrakter
 • Intern og ekstern rapportering
 • Oppfølgning av prosjektportefølje
 • Generelt administrativt arbeid

Kompetanse 

 • Økonomi
 • FoU-prosjekter
 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, herunder FP 7 og Horisont 2020
 • Forskningsadministrasjon

Bakgrunn

 • Mastergrad i International Business fra Copenhagen Business School
 • Gründerskolen med utenlandsopphold i Houston
 • Kurs i praktisk prosjektledelse
 • Sertifisert forskningsrådgiver gjennom EARMA (pågår)