Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Koordinator ved Forskningssenter for nullutslipssområder, FME ZEN