Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2015

 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. (2015) Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245017779.
 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. (2015) Sted- nye teorier i en norsk kontekst. Med sans for sted. Nyere teorier.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan. (2015) Sted- noen nyere teoretiske tilnærminger og debatter. Med sans for sted. Nyere teorier.

2014

2013

 • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. (2013) Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232100965.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0096-5.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. (2013) Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.
 • Dale, Britt. (2013) Service industries. Norway : Nature industry and society.
 • Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. (2013) Hva er stedsidentitet, og hvordan fanger vi den opp?. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.
 • Dale, Britt; Tholstrup, Line Marie. (2013) By eller land? Forhandlinger om hjemstedets identitet i en region i endring. Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid.

2011

2007

2004

 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders. (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1934-7.
 • Dale, Britt Engan; Karlsdottir, Ragnheidur; Strandhagen, Ola. (2004) Bedrifter i nettverk. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1994-0.

2002

2001

1996

 • Dale, Britt Engan. (1996) World images, geographic knowledge, and gender differences: a case study of Norway (with T. F. Saarinen and C.L. MacCabe). SGD Discussion Papers.

1985

 • Dale, Britt Engan; Jones, Michael; Martinussen, Willy. (1985) Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag. 1985. ISBN 8251906733.