Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Jeg er professor i allmenn litteraturvitenskap. Mine forskningsinteresser er først og fremst innenfor modernisme, feminisme, psykoanalyse og skeiv teori. 

Verv

Hovedredaktør for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, 2010-. Sitter i styret for Ludvig Holbergs minnepris 2016-2020. Instituttleder Institutt for språk og litteratur 2012. Prodekan for forskning 2013-2017.

Publikasjoner

Tapets Poesi. Kreativitet, tap og melankoli i Virginia Woolfs romaner. Dr.art.-avhandling 1996.

Maskepi og maskerade. Tapir Akademisk Forlag 2005.

Når heteroseksualiteten må forklare seg. Tapir Akadmisk Forlag 2007.

Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i Hamsuns kulturkritiskek romaner. Tapir Akademisk Forlag 2011.

Prosjektdeltakelse:

2003-2007 Når heteroseksualiteten må forklare seg. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråds program Kjønnsforskning: kunnskap, endring, grenser. Tverrvitenskapelig prosjekt.

2003-2007 Tid og rom i Hamsuns prosa. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Litteraturvitenskapelig prosjekt.

2010- Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråds program KULVER. Tverrestetisk prosjekt.

Bedømmelser.

Medlem i bedømmelseskomité for Åsmund Hennigs doktorgradsavhandling Knut Hamsuns noveller - ni analyser. Disputas ved Høgskulen i Stavanger 19. mars 2004. 1. opponent Steinar Gimnes  2 opponent Britt Andersen.

Medlem i bedømmelseskomité for Geir Follevågs avhandling Biologosentrisme. Om litterære framstellingar av adopsjon, spesielt Kong Oidipus og Mansfield Park. Disputas ved Universitetet i Bergen 26. januar 2007. I. opponent Britt Andersen 2. opponent Knut Stene Johansen.

Medlem i bedømmelseskomité for Linda Nesbys doktorgradsavhandling En lesning av Knut Hamsuns romaner Pan (1894), Markens grøde (1917) og Landstrykere (1927) med utgangspunkt i Michael Bakhtins kronotopbegrep. I. opponent Britt Andersen 2. opponent Atle Kittang.

Medlem av bedømmelseskomité for Lars Rune Waages doktorgradsavhandling Skrekkens grenser. Seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap. Universitetet i Agder  2010. 1. opponent Dag Heede 2. opponent Britt Andersen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Andersen, Britt. (2014) Hvorfor trenger vi å vite at Prøysen var homo? Tekstenes undertekst. Blikk.
 • Andersen, Britt. (2009) Opposisjonsinnlegg ved Linda Hamrin Nesbys disputas. Avhandling: "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Disputas juni 2009. Nordlit.
 • Andersen, Britt. (2004) "Hamsuns novel Den siste glæde and "The new woman".". Södertörn Academic Studies.
 • Andersen, Britt. (2000) Maskulinitetens hjemløshet - Hamsuns romaner Siste kapitel og Ringen sluttet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Andersen, Britt. (1999) Virginia Woolf som litteraturkritiker. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

Bøker

 • Andersen, Britt. (2011) Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i Hamsuns kulturkritiske romaner. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2465-8.
 • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes. (2007) Når heteroseksualiteten må forklare seg. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2252-4.
 • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. (2005) Maskepi og maskerade. Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2033-7.
 • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. (2005) Maskepi og maskerade: Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2033-7.
 • Andersen, Britt; Brattström-Witt, Ebba. (2004) Gender and Ethnicity in Hamsun`s Look back on Happiness, in the book The New Woman and the Aesthetic Opening. 2004. ISBN 91-89315-44-8.

Del av bok/rapport

 • Andersen, Britt. (2019) In Search of "the meaning hidden in the beauty of the words". Virginia Woolf's Novel Mrs Dalloway. Exploring identity in literature and life stories: The elusive self.
 • Andersen, Britt. (2016) Sårbare byer. Litterær representasjon av Londons terror: Ian McEwans roman Saturday. Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken.
 • Andersen, Britt; Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) «Det fins så mange langsler å spekulere i». Den transtekstuelle forbindelsen mellom Åsumd Sveen og Alf Prøysens dikt. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Andersen, Britt. (2015) Prøysen-debatten og Prøysens hemmelige budskap. Til- og fraskriving av betydning. Norsk Litterær Årbok 2015.
 • Andersen, Britt. (2013) Sårbar og stridbar. Den mannlige outsideren i Knut Hamsuns litterære gjennombrudd. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.
 • Andersen, Britt. (2013) Å lese Prøysen-tekstene "slik de står". Alminnelige arbesfolk. Om Alf Prøysens prosaforfatterskap.
 • Andersen, Britt. (2011) Hamsun's Satires and the Crisis of Masculinity. Knut Hamsun: Transgression and Worlding.
 • Andersen, Britt. (2008) Djuna Barnes' Nightwood, en avantgardistisk, lesbisk motdiskurs. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger.
 • Andersen, Britt. (2007) Biopolitikk: Markens grøde og Konerne ved vandposten. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes. (2007) Innledning. Når heteroseksualiteten må forklare seg.