Britt Andersen

Professor. Prodekan for forskning Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet

73596414 41670216
Bygg 3, Dragvoll

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Jeg er prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet og er professor i allmenn litteraturvitenskap. Mine forskningsinteresser er først og fremst innenfor modernisme, feminisme, psykoanalyse og skeiv teori. 

Verv

Hovedredaktør for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift

Publikasjoner

Tapets Poesi. Kreativitet, tap og melankoli i Virginia Woolfs romaner. Dr.art.-avhandling 1996.

Maskepi og maskerade. Tapir Akademisk Forlag 2005.

Når heteroseksualiteten må forklare seg. Tapir Akadmisk Forlag 2007.

Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i Hamsuns kulturkritiskek romaner. Tapir Akademisk Forlag 2011.

Prosjektdeltakelse:

2003-2007 Når heteroseksualiteten må forklare seg. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråds program Kjønnsforskning: kunnskap, endring, grenser. Tverrvitenskapelig prosjekt.

2003-2007 Tid og rom i Hamsuns prosa. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Litteraturvitenskapelig prosjekt.

2010- Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet. Prosjekt finansiert av Norges Forskningsråds program KULVER. Tverrestetisk prosjekt.

Bedømmelser.

Medlem i bedømmelseskomité for Åsmund Hennigs doktorgradsavhandling Knut Hamsuns noveller - ni analyser. Disputas ved Høgskulen i Stavanger 19. mars 2004. 1. opponent Steinar Gimnes  2 opponent Britt Andersen.

Medlem i bedømmelseskomité for Geir Follevågs avhandling Biologosentrisme. Om litterære framstellingar av adopsjon, spesielt Kong Oidipus og Mansfield Park. Disputas ved Universitetet i Bergen 26. januar 2007. I. opponent Britt Andersen 2. opponent Knut Stene Johansen.

Medlem i bedømmelseskomité for Linda Nesbys doktorgradsavhandling En lesning av Knut Hamsuns romaner Pan (1894), Markens grøde (1917) og Landstrykere (1927) med utgangspunkt i Michael Bakhtins kronotopbegrep. I. opponent Britt Andersen 2. opponent Atle Kittang.

Medlem av bedømmelseskomité for Lars Rune Waages doktorgradsavhandling Skrekkens grenser. Seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap. Universitetet i Agder  2010. 1. opponent Dag Heede 2. opponent Britt Andersen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Andersen, Britt. (2014) Hvorfor trenger vi å vite at Prøysen var homo? Tekstenes undertekst. Blikk.
 • Andersen, Britt. (2009) Opposisjonsinnlegg ved Linda Hamrin Nesbys disputas. Avhandling: "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Disputas juni 2009. Nordlit.
 • Andersen, Britt. (2004) "Hamsuns novel Den siste glæde and "The new woman".". Södertörn Academic Studies.
 • Andersen, Britt. (2000) Maskulinitetens hjemløshet - Hamsuns romaner Siste kapitel og Ringen sluttet. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.
 • Andersen, Britt. (1999) Virginia Woolf som litteraturkritiker. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.

Bøker

 • Andersen, Britt. (2011) Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i Hamsuns kulturkritiske romaner. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2465-8.
 • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes. (2007) Når heteroseksualiteten må forklare seg. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2252-4.
 • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. (2005) Maskepi og maskerade. Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2033-7.
 • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. (2005) Maskepi og maskerade: Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2033-7.
 • Andersen, Britt; Brattström-Witt, Ebba. (2004) Gender and Ethnicity in Hamsun`s Look back on Happiness, in the book The New Woman and the Aesthetic Opening. 2004. ISBN 91-89315-44-8.

Del av bok/rapport

 • Andersen, Britt. (2016) Sårbare byer. Litterær representasjon av Londons terror: Ian McEwans roman Saturday. Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken.
 • Andersen, Britt; Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) «Det fins så mange langsler å spekulere i». Den transtekstuelle forbindelsen mellom Åsumd Sveen og Alf Prøysens dikt. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Andersen, Britt. (2015) Prøysen-debatten og Prøysens hemmelige budskap. Til- og fraskriving av betydning. Norsk Litterær Årbok 2015.
 • Andersen, Britt. (2013) Sårbar og stridbar. Den mannlige outsideren i Knut Hamsuns litterære gjennombrudd. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.
 • Andersen, Britt. (2013) Å lese Prøysen-tekstene "slik de står". Alminnelige arbesfolk. Om Alf Prøysens prosaforfatterskap.
 • Andersen, Britt. (2011) Hamsun's Satires and the Crisis of Masculinity. Knut Hamsun: Transgression and Worlding.
 • Andersen, Britt. (2008) Djuna Barnes' Nightwood, en avantgardistisk, lesbisk motdiskurs. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger.
 • Andersen, Britt. (2007) Biopolitikk: Markens grøde og Konerne ved vandposten. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes. (2007) Innledning. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Andersen, Britt. (2006) Hysteriets teater. En lesning av Knut Hamsuns novelle "Damen fra Tivoli". Tid og rom i Hamsuns prosa (II).