Bakgrunn og aktiviteter

Hovedoppgaver

  • deltar i og driver rekrutteringsprosesser for vitenskapelige ansatte samt teknisk- administrativt ansatte
  • superbruker i tidsregistreringssystmet "Min tid"
  • rådgivning og lederstøtte innen HR området
  • kontaktperson for Institutt for lærerutdanning