Bakgrunn og aktiviteter

Førstekonsulent ved BIbliotek for medisin og helse, avdeling Tungasletta.

Medlem av Team Læringsareal og dokumentlevering og Utstillingsforum. Jobber hovedsaklig med publikumsveiledning i skranke, utlån, erstatningskrav, fjernlån, utstillinger og lokale.