Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Hovedfag tok jeg ved Universitetet i Oslo i 1984, og i 1991 disputerte jeg for graden doctor philos. ved Universitetet i Tromsø. Jeg underviser i ulike emner på alle nivåer her ved instituttet; de fleste av dem knyttet til sosiolingvistikk i vid forstand. Fra og med 2018 har jeg hatt en professor II-stilling ved Nord universitet, Bodø. 

Faglige interesser

 • dialektbruk og dialektendring
 • minoritetsspråk, med særlig vekt på samisk
 • forholdet nasjonalspråk–"globalspråk"
 • språkhistorie
 • språklige ideologier
 • vitenskapsteori & faghistorie

Utvalgte forskningsprosjekter & faglige nettverk

 • medlem av redaksjonskomiteen, redaktør og forfatter i Norsk språkhistorie I–IV (ble publisert 2016–2018), hovedredaktører Helge Sandøy & Agnete Nesse
 • medlem og tidligere leder av det nasjonale nettverket SONE (=Sosiolingvistisk nettverk), som stod bak det NFR-finansierte prosjektet UPUS (=Utviklingprosesser i Urbane Språkmiljøer) (2005–2010)
 • medlem av Advisory Board til LaPUR-prosjektet (=Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark) ved Københavns Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2018) Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. 2018. ISBN 978-82-7099-848-7.
 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202459208.
 • Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company. 2014. ISBN 9789027259196. Studies in Language Companion Series (154).
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten. (2012) Det norske dialektlandskapet : Innføring i studiet av dialekter. Cappelen Damm Akademisk. 2012. ISBN 978-82-02-34941-7.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. (2008) Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 2008. ISBN 978-82-02-28344-5.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2007) Konfrontasjoner. Når språk møtes. Novus Forlag. 2007. ISBN 978-82-7099-460-1.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1999) Mellom Skylla og Kharybdis. Forklaringsbegreper i historisk språkvitenskap. Essay. Novus Forlag. 1999.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1997) Dialekter i Målselv og Bardu. Temahefte III. 1997.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1992) Dialektal sosialisering. En studie av barn og ungdoms språklige strategier i Longyearbyen på Svalbard. Novus Forlag. 1992.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1986) Språklige variasjonsmønstre hos innflyttere i Oslo. 1986.

Del av bok/rapport

 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2019) Southern Saami Language and Culture—Between Stigma and Pride, Tradition and Modernity. The Indigenous Identity of the South Saami. Historical and Political Perspectives on a Minority within a Minority.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian. (2018) Nasjonale og regionale identiteter. Norsk språkhistorie III: Ideologi.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn. (2018) Dialekt, indeksikalitet og identitet. Tilstandsrapport fra provinsen. Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2016) Katastrofen som språkhistorisk forklaring. Historia och språkhistoria.
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Det norske dialektlandskapet Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Language variation, contact and change in grammar and sociolinguistics. The Sociolinguistics of Grammar.
 • Mæhlum, Brit. (2012) Stigma og stolthet. Samisk identitetsforvaltning i det seinmoderne samfunnet. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2011) "A Den of Iniquity" or "The Hotbed of Civilization"? Urban areas as locations for linguistic studies in Norway: A historiographical perspective. Language Variation – European Perspectives III.
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit Kirsten. (2011) "Lasternes Hule" eller "Civilisationens Arnested"? Byens posisjon i norsk talemålsforskning. Nordiskfaget - tradisjon og fornying.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2010) Language and social spaces. Language and Space: An International Haandbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods.
 • Røyneland, Unn; Mæhlum, Brit. (2009) Dialektparadiset Norge - en sannhet med modifikasjoner. I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på70-årsdagen d. 5. juni 2009.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2004) Southern Sámi: Are the sands running out, or...?. Language Variation in Europe, Papers from ICLaVE 2.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (2000) Strategies of Neutrality in the Arctic. Dialect and Migration in a Changing Europe. VarioLingua.

Rapport/avhandling

 • Mæhlum, Brit Kirsten; Jensen, J. L.; Poulsen, J. H. W.. (1992) Dialektal sosialisering i Longyearbyen på svalbard.'Det fruktbare kaos'. 1992. The Nordic Languages and Modern Linguistics 7. Proceedings of the Seventh International Conference of Nordic and General L inguistics in Tórshavn, 7.-11. August 1989.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Sigurdsson, H. Á.. (1991) Dølamål på retur? Bardu og Målselv - en østnorsk enklave på nordnorsk jord. 1991. Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistic s, Reykjavík, June 14 - 16, 1990.

Andre

 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1999) Social catastrophies as explanation in historical linguistics. The XIVth International Conference on Historical Linguistics . [Mangler data]; Vancouver, Canada, 9.-13. august 1999.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1999) Sociolinguistic structures chronologically III: Norwegian. Nordisk Sproghistorieseminar . [Mangler data]; København, 28.-29. mai 1999.
 • Mæhlum, Brit Kirsten. (1997) Strategies of neutrality in the Arctic. Convergence and divergence of dialects in a changing Europe . [Mangler data]; Heidelberg.