Bakgrunn og aktiviteter

Faggruppeleder for studentrekruttering

 

Kompetanseområder

Studentrekruttering

Kommunikasjonsrådgivning

Prosjektledelse

 

Utdanning

Cand.philol i filmvitenskap fra NTNU

 

Arbeidserfaring

Prosjektleder Trondheim Kino

Journalist i Adresseavisen

Universitetslektor i filmvitenskap ved NTNU