Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder: Administrative oppgaver og lokal prosjektstøtte for instituttet.

Yrkesbakgrunn: Administrasjonssjef Thelma AS, Prosjektsekretær SINTEF

Utdanning: Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskoles Kursvirksomhet