Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Har vært ansatt ved DMF/MH-fakultetet siden oppstarten i 1975.

Generelt er mine arbeidsoppgaver ved HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap å forvalte gjeldende lov- og regelverk knyttet til HR-prosesser i vitenskapelige stillinger.

Spesialområder:

  • Forskningstermin vitenskapelige stillinger
  • Opprykk vitenskapelige stillinger
  • Emeritus tilknytning
  • Tilknytning uten vederlag HMR og HNT
  • Kombinerte stillinger NTNU/St. Olavs hospital HF
  • Stillingsbeskrivelser vitenskapelig ansatte MH