Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er tilsatt som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning. I 2020 har jeg vært faglig utviklingsleder for praksisadministrasjonen 1-13. Jeg deltar på desentralisert ordning som skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetansetiltak. I to år ledet jeg praksispiloten for partnerskap i grunnskolelærerutdanningen og siden høsten 2019 har jeg ledet implementeringen av partnerskap i fullskala for GLU.

Jeg har administrert og deltatt i "Ny som lærer i Trøndelag" med mål om å legge til rette for en god inngang til læreryrket for fylkets nyutdannede lærere, samt kurset mentorer. 

I flere år arbeidet jeg som ambulerende lærer på fakultetet for lærer og tolkeutdanning, for å styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og undervisningen på campus. Jeg har også undervist på praktisk-pedagogisk utdanning på Institutt for lærerutdanning.

Mitt hovedfag er spesialpedagogikk. Jeg har lang erfaring i skolen, der jeg underviste i blant annet naturfag og spesialpedagogikk, og mange år som praksislærer for studenter fra ILU. Jeg har også utdanning og erfaring i mentoring for nyutdannede lærere.