Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktorprosjektet mitt er relatert til følgende forskningsområder:

  • Feiltolerant modellprediktiv regulering. Målet er å utvikle modellpreditiv regulering som aktivt håndterer feil som kan oppstå i et prosess og reguleringssystemer.
  • Produksjonsplanlegging i legeringsindustri. Prosjektet omhandler utvikling av optimaliseringsmodeller og metoder for produksjonsplanlegging av ferromanganlegeringer.
 
Videre har jeg en stor faglig interesse for numerisk optimalisering, særlig storskala mixed-integer optimering og dekomponseringsmetoder, med anvendelser innen energisystemer for bedre integering av forbruk og produksjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015

2014

2013

2012