Bakgrunn og aktiviteter

Jeg skall støtte DMF forskere med Europeiske finansieringssøk, søknadskriving og prosjektstyring

 

Jeg jobber som EU-rådgiver for DMF. Jeg har tolv års erfaring med søknadsskriving, koordinering og administrasjon av nasjonale prosjekter og EU-prosjekter. Etter å ha fullført min utdanning i ”Industrial Engineering and Management Science” ved Eindhoven Technical University, jobbet jeg først i 3,5 år i konsulentfirmaet og deretter i 4 år for ECN Solenergi, før jeg startet min egen bedrift.
Jeg har jobbet som selvstendig konsulent siden 2007, og har bistått forskningsinstitusjoner og bedrifter i hele Europa med opplæring og gjennomføring av alle prosjektfaser, fra konsortiumbygging og prosjektbeskrivelse & budsjettering til prosjektrevisjon. 
Å jobbe innenfor ulike disipliner, som fornybar energi, energieffektivisering, bioteknologi og bærekraftige materialer og prosesser, har bidratt til at jeg har fått en bred og allsidig forståelse for faget.