Bakgrunn og aktiviteter

Fakultetscontroller med hovedoppgaver innenfor planlegging, budsjett og oppfølging (PBO) prosessen på fakultetet og brukerkoordinator for Bevisst / Cognos ved fakultetet.

Gjøremål innen følgende områder:

  • Koordinering og oppfølging av regnskap, med rapportering og prognose
  • Koordinering av årsbudsjett og langtidsbudsjett for MH
  • Inntekts-budsjettfordelingsmodell ved MH
  • Analyser og saksutredning ift NTNU VFM
  • Superbruker økonomi i Cognos /Bevisst
  • Brukerkoordinator for superbrukere ved MH i Cognos /Bevisst
  • Utarbeidelse, innføring og oppfølging av MH internhusleiemodell
  • Ad-hoc analyser og deltagelse i prosjekter for MH