Bakgrunn og aktiviteter

PhD student i SUSTRANS prosjektet. Fokuserer på metoder for vurdering av transport forbundet med turisme til rurale turistdestinasjoner i lys av bærekraft. Målet med PhD arbeidet er å koble metoder for miljøanalyser med modeller for nettverk med betingede avhengigheter og videre til flervariabel beslutningsstøtte for ulike interessenter.

Faglige interesser:
- Utslipp fra shipping med fokus på passasjerskip
- Miljøsystemanalyser, spesielt livsløpsanalyser (LCA)
- Miljøledelse i små og store organisasjoner
- Samfunnsansvar
- Sirkulær Økonomi
- Flervariabel beslutningsstøtte (MCDA)

Tidligere erfaring som leder for miljø og samfunnsansvar i Ekornes ASA samt styreverv i blant annet Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner.