Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Gonzalez Silva, Blanca Magdalena. (2016) Salinity as a driver for microbial community structure in reactors for nitrification and anammox. 2016. ISBN 978-82-326-2074-6.