Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Sørenssen

STILLING: Professor

FAGFELT: Filmvitenskap, medievitenskap

SEKSJON: Seksjon for film og bildemedier

Bjørn Sørenssen i bibsys

Bjørn Sørenssen i frida

PROSJEKTER:

Digital Eye - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation. Prosjekt finansiert gjennom NFRs program KIM (Kommunikasjon, informasjonsteknologi og medier).
Prosjektleder.
Delprosjekt: The Panoptic Eye - Digital Camera Omnipresence

Cinema and Emerging European Nations (CEEN) Deltakelse i internasjonalt forskernettverk om nasjonal filmhistorie og nasjonsbygging.

Lokal film - globalt medium. Filmproduksjon i Trondheim 1906 - 1955. En filmhistorisk og arkival gjennomgang av materiale fra Trondheim kinematografer i perioden 1906 til 1955.

COST Action A30 - East of West - Setting a New Central and Eastern Eurpean Media Research Agenda

Moving Testimonies: New Documentary Assemblages. Samarbeidsprosjekt med Janet Walker og Bhaskar Sarkar, University of California at Santa Barbara

FORSKNINGSINTERESSER:

Filmhistorie, dokumentarfilm, ny medieteknologi, digitale medier
UNDERVISNING:

Dokumentarfilm, filmhistorie, ny medieteknologi

PUBLIKASJONER:

Se oversikt

VERV:

Prosjektleder Digital Eye

Mangagement Committee Member of COST Action A30 - East of West - Setting a New Central and Eastern Eurpean Media Research Agenda

Member of Advisory Board European Network for Cinema and Media Studies (NECS)
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner