Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hynne, Håkon; Austeng, Kjell; Elvenes, Bjørn Otto; Klakegg, Ole Jonny; Skjønhals, Terje. (1998) Prosjektstyring år 2000 : gjennomføringsmodeller og kontraktsstrategier. 1998. ISBN 82-14-00884-0. SINTEF Rapport (A98610).