Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved NTNU og konstituert overlege ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital.

Spesialist i hjertesykdommer/kardiologi og indremedisin.

Fullførte medisinstudiet ved NTNU i 2003. Disputerte for PhD-/doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2011.

Hovedinteresser innen moderne ekkokardiografiske metoder, utredning og behandling av klaffesykdommer og koronarsykdom, og ekkokardiografi i forbindelse med klaffeintervensjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner