Bakgrunn og aktiviteter

Bjørnar Grenne, PhD, er forsker ved CIUS (Centre for Innovative Ultrasound Solutions) og Institutt for Sirkulasjons og Bildediagnostikk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Han er overlege ved Ekkoseksjonen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital.

Grenne forsker på nye metoder for ultralyddiagnosikk, inkludert utvikling og utprøving av metoder basert på kunstig intelligens, for bedre utredning og behandling av hjertesykdom. Han deltar i en rekke studier med både lokale og eksterne samarbeidspartnere, inkludert OUS Rikshospitalet og Sørlandet Sykehus HF. Han veileder flere PhD-studenter og Hovedoppgavestudenter.

Som kliniker har han ekspertkompetanse i avansert ultralydavbildning ved blant annet klaffefeil og koronarsykdom, samt intraoperativ og intervensjonell hjerteultralyd.

Grenne er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer fra 2015. Han fullførte medisinstudiet ved NTNU i 2003 og har PhD i klinisk medisin fra Universitetet i Oslo i 2011. Han har omfattende undervisningserfaring som omfatter blant annet leger i spesialisering, medisinstudenter, sykepleiere og brukerorganisasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner