Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde:

  • Bakgrunn: Sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTNU.
  • Tilknyttet forskningslaboratoriene for transmisjons-elektronmikroskopi (TEM) ved Seksjon for kondenserte mediers fysikk.
  • Drift og vedlikehold av TEM-laboratoriene og tilhørende prøveprepareringslaboratorier, mørkerom og datarom.
  • Opplæring og metodeutvikling innen TEM og prøvepreparering.
  • Innkjøp av utstyr gjennom Basware (systemrekvirent).
  • Kjemikalieregistrering i ECOonline.
  • Risikovurdering.
  • Verneombud for instituttets arealer i etasjene U2 og U4 i Realfagbygget.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Van Helvoort, Antonius; Dahl, Øystein; Soleim, Bjørn Gunnar; Holmestad, Randi; Tybell, Thomas. (2005) Imaging of out-of-plane interfacial strain in epitaxial PbTiO3/SrTiO3 thin films. Applied Physics Letters. vol. 86.