Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde:

  • Ansvar for drift av NORTEM-laboratoriene i Trondheim, samt opplæring og metodeutvikling innen transmisjons-elektronmikroskopi (TEM).
  • Tilknyttet faggruppe for TEM ved Seksjon for kondenserte mediers fysikk.
  • Verneombud for instituttets arealer i Kjemiblokk 1 og etasjene U2 og U4 i Realfagbygget.

Bakgrunn:

  • Sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTNU (2004).
  • Vitenskapelig assistent ved faggruppe for TEM (2004-2005).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Van Helvoort, Antonius; Dahl, Øystein; Soleim, Bjørn Gunnar; Holmestad, Randi; Tybell, Thomas. (2005) Imaging of out-of-plane interfacial strain in epitaxial PbTiO3/SrTiO3 thin films. Applied Physics Letters. vol. 86.