Bakgrunn og aktiviteter

 

Research Interests

Drama education, Performativity and drama/theatre, Pragmatic aesthetics and epistemology, Practice/theory-relation,  Modernism and applied theatre, arts based research, dramatherapies (psychodrama), discourse theory and arts discourse

 

Teaching and supervision

All academic units and levels concerning drama education, applied drama/theatre, performance theory, dramaturgy, roleplaying, acting theory and practice

Practical : Roleplaying and expressionism, Process drama, improvisation, psychodrama

 

 Duties

Instituttleder (1991-92, 2005-2009)

Seksjonsleder, Programrådsleder 2012-2013

University mentor (2005-2009)

Postdoc. mentor  (2010-2012)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens. (2017) Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2144-8.
  • Rasmussen, Bjørn K.; Kristoffersen, Børge. (2014) Mye På Spill Teater som danningspraksis i skolen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0162-7.
  • Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig A.; Rasmussen, Bjørn Konrad. (2013) Teater som danning. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1462-4.