73591823 91897425
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 8 * 8461

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens. (2017) Drama, teater og demokrati Antologi II I kultur og samfunn. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2144-8.
  • Rasmussen, Bjørn K.; Kristoffersen, Børge. (2014) Mye På Spill Teater som danningspraksis i skolen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0162-7.
  • Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig A.; Rasmussen, Bjørn Konrad. (2013) Teater som danning. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1462-4.
  • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn Konrad. (2012) Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2865-6.
  • Rasmussen, Bjørn Konrad; Kristoffersen, Børge. (2011) Handling og forestilling-forestilling om handling. Jacob Levy Morenos teaterekspresjonisme og sosiatri. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2780-2.