Bjørn Martin Bendixen

Avdelingsingeniør Institutt for maskinteknikk og produksjon
73593806 46420983
Valgrinda 2000, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter