Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Hafskjold er født i 1947, siv.ing. fra NTH i 1971 og dr.techn. fra NTH i 1979. Hans fagområde er fysikalsk kjemi/statistisk mekanikk.

PERSONLIGE DATA

Navn:

Bjørn Hafskjold

Adresse:

Tillerringen 54, 7092 TILLER (privat)

Inst. for kjemi, 7491 TRONDHEIM (arbeid)

Telefon:

72880858 (privat), 73594487 (arbeid), 91897078 (mobil)

E-mail:

Bjorn.Hafskjold@ntnu.no

Fødselsdato/-sted:

1947-03-21/Drammen

Familie:

To barn

Sivil status:

Gift med Anne-Donia B. Hafskjold

Nasjonalitet:

Norsk

Språkkunnskaper:

Engelsk (flytende), noe fransk, tysk og japansk

 

 

Utdannelse

 

1966 – 71:

NTH, Trondheim: Siviling. m/innstilling til Kongen

1971 – 79:

Diverse steder: Dr. techn. (NTH)

 

 

Interesser

 

Faglige

Ledelse, transportprosesser i konsdenserte media  (væsker og faste stoffer), numeriske simuleringer (molekyldynamikk), undervisning

Utenomfaglige

Toppturer, fjellvandring, orientering

 

KARRIEREOVERSIKT

1971 - 81

Stipendiat ved NTH, Univ. de Paris, Univ. i Bergen, State Univ. of New York at Stony Brook. Arbeidet med numeriske simuleringer av saltsmelter og elektrolyttløsninger, som ledet fram til dr.techn. grad ved NTH.

1981 - 85

Forsker, gruppeleder og forskningssjef ved SINTEF Petroleumsteknologi (PETEK). Ansvar for budsjett, salg og oppfølging av prosjekter. Etablering og gjennomføring av SINTEFs samarbeidsprosjekt ISEP med Southwest Research Inst. (SwRI), San Antonio, Texas. Som forskningssjef: Leder av SINTEF-gruppens Senter for petroleumsrettet prosessteknologi. Koordinering av samarbeid mellom forskjellige SINTEF-avdelinger.

1985 - 87

Avdelingsleder petroleumsteknologi ved IKU. Daglig drift av avdelingen (budsjett, økonomi, personal, faglig).

1988 - nå

Professor i fysikalsk kjemi ved NTH/NTNU. Undervisning i fysikalsk kjemi og forskning på koblede transportprosesser i væsker og overflater.

1996 - 98

Dekanus på Fakultet for kjemi og biologi, NTNU. Fagpolitisk leder av fakultetet, som da var nyopprettet etter etableringen av NTNU. Etablering av felles kultur for nytt fakultet.

1999 - 2004

Prosjektleder NOTUR (Norsk tungregning). Etablering og daglig ledelse av prosjektet. Første felles prosjekt av denne type mellom de fire store universitetene.

2004 - 05

Daglig leder UNINETT Sigma AS og prosjektleder NOTUR II. Etablering og drift av selskapet og videreføring av NOTUR-prosjektet.

2005 - 13

Dekanus, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU. Fagpolitisk og administrativ leder av fakultetet (ca. 800 ansatte, budsjett ca 800 mill pr. år)