Bakgrunn og aktiviteter

Regionalt kunnskapssenter for Habilitering RHAB's oppdrag er å utvikle tverrfaglig forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling om habilitering, til nytte for brukere og tjenester.

Mine oppgaver

- undervisning og utvikling av videreutdanninger innen habilitering.

- støtte til utvikling av fag og forskningsprosjekter innen habilitering, særlig i spesialisthelsetjenesten.

Temagruppe

Psykisk helse og utviklingsforstyrrelser

Faglige interesser

Habilitering  av voksne med funksjonsnedsettelser som utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep hos personer med kognitive funksjonsnedsettelser

Psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser
 
Støtte til foreldrerollen når personer har kognitive funksjonsvansker
 
ASK - Alternativ og supplerende kommunikasjon

Bakgrunn

Utdanning

2012-02 - 2012-11 Høgskolen i Molde -  VIVO - videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser Stud.poeng: 30

2009-08 - 2011-05 Høgskolen i Nord Trøndelag -  Master tverrfaglig master i helse og sosialfag, psykisk helse 

1999-08 - 2001-06 Høgskolen i Sør Trøndelag - Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Studpoeng 60
1992-08 - 1994-06 Trondheim helsefaghøgskole -  Funksjonshemming i åpen omsorg Stud.poeng 60 
1981-08 - 1984-06 Sør Trøndelag vernepleierhøgskole - Bachelor vernepleie 

Pågående prosjekter / tjenestestøtte

ASK i Trondheim kommune

E - læringsemnet "Kunnskapsbasert Habilitering"

NOHID studien - helseundersøkelse

Undervisning

Underviser på emnet nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme. 

Verv

Tillitsvalgt i  Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Ansvarlig for solidaritetsprosjekt i Nepal

Publikasjoner

Bakken, Trine Lise, Neset Bjørg,Heien Gyri (2015) «Psykisk helsearbeid for mennesker med psykose, autisme og utfordrende atferd – tverrfaglig og tverretatlig samarbeid» Fontene 2015

http://fontene.no/fagartikler/psykisk-helsearbeid-for-mennesker-med-psykose-autisme-og-utfordrende-atferd--tverrfaglig-og-tverretatlig-samarbeid-6.47.307337.7c786f2f29

Neset Bjørg (2014) "En dråpe i havet?"Om Fellesorganisasjonen for vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomers solidaritetsprosjekt for mennesker med utviklingshemming i Nepal. SOR -Rapport 2014 

http://www.samordningsradet.no/nyheter2.cfm?pArticleId=40413&pArticleCollectionId=4205

Neset Bjørg (2011). Masteroppgave: "På samme planet" En kvalitativ studie av hva personer med Asperger syndrom forteller om å delta i samtalegrupper. Masteroppgave i tverrfaglig helse og sosialfag, Høgskolen i Nord - Trøndelag 2011.

https://mestring.no/masteroppgave-paa-samme-planet/

Neset Bjørg, Barstad Bernt (2004) : «ESS- etikk, samliv og seksualitet. En opplæringspakke for mennesker med utviklingshemming» (2004) ISBN 82-996900-0-3. DVD

Barstad Bernt, Neset Bjørg, Eknes Jarle, Stenhammer Trude (2015) «Ingen Hemmeligheter», Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep. E - læringskurs

http://kurs.helsekompetanse.no/ingenhemmeligheter

Neset Bjørg, Sten Knut Magne (2013) «Når personer med utviklingshemming vil bli og blir foreldre»

SOR -Rapport 2013

http://www.samordningsradet.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=56456

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Søndenaa, Erik; Neset, Bjørg. (2018) Flere sider av Tolga-saken. Morgenbladet.

2017

  • Neset, Bjørg. (2017) Psykisk utviklingshemming og hverdagsutfordringer. seminar . NTNU/MH/IPH vernepleier; Trondheim. 2017-02-27 - 2017-02-27.