Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Web
  • Informasjonsarbeid
  • Rekruttering
  • Profilering
  • Eksamensavvikling
  • Studieadministrasjon
  • Saksbehandling
  • Bestilling av varer og tjenester
  • Dokument- og arkivarbeide

Utdanning

Mastergrad i språklig kommunikasjon, anvendt språkvitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Wentzel, Birgitta. (2011) Handlingsutrymme i frikönat rum. Positionering genom språkande. 2011.