Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Web
  • Informasjonsarbeid
  • Rekruttering
  • Profilering
  • Eksamensavvikling
  • Studieadministrasjon
  • Saksbehandling
  • Bestilling av varer og tjenester
  • Dokument- og arkivarbeide

Utdanning

Mastergrad i språklig kommunikasjon, anvendt språkvitenskap.